Teambilder RHINE REBELS BASEL
Anonym, Tänzerin                                Droujelub Yanakiev, Dirigent
Hazel, Hazel's Boudoir ZH                   Andrea Roberts, Dirty Honkers